ShinBuKan Opava

Slezský oddíl ShinBuKan oficiálně vznikl založením občanského sdružení 11. 12. 2012. Neformálně však vznikl pod jiným názvem v září roku 2011, kdy se Tomáš Váňa, žák Pavla Balvína, rozhodl založit v Opavě oddíl. Důvod byl prostý – protože se přestěhoval ze svého rodného města Prahy do Opavy, bylo založení oddílu jediným možným způsobem, jak na cestě budó pokračovat. Na Opavsku do té doby iaidó ani džódó téměř nikdo neznal, musel zde tedy začít úplně od začátku. Několik nadšených studentů se však našlo a oddíl v roce 2011 začal cvičit. V roce 2012 pak získal svolení od senseje Cooka užívat název ShinBuKan a v roce 2013 se oddíl stal členem České Federace Kendó. Oddíl nyní cvičí pravidelně iaidó i džódó.

Vedoucí oddílu

Tomáš Váňa

  • Narozen 1988
  • 3. dan iaido (od r. 2012), 2. dan jodo (od r. 2010)
  • Držitel 3. trenérské třídy

Kontakt: vanatomas@fastmail.net