Shinbukan v ČR

Skupina jednotlivých dojo ShinBuKan v České Republice se skládá z několika oddílů. Všechny jsou zařazeny do národního celku České Federace Kendó. Spojuje je stejný styl, a to styl tréninku i linie cvičení. Jednotným stylem všech dojo skupiny ShinBuKan se stalo kombinované cvičení Muso Shinden Ryu Iaido a Seitei Jodo. Pokud studujete některý z těchto stylů, máte jistotu, že ve všech dojo skupiny ShinBuKan si kdykoli můžete zacvičit stejnou linii. Která dojo se řadí do skupiny ShinBuKan v České Republice?

ShinBuKan Praha

V rámci spolupráce oddílu ShinBuKan dojo Praha, pod vedením pana Luboše Ligdy, a Sportovního Klubu Bojových Umění Hostivař vznikla iniciativa s dlouholetým trváním. Z popudu pana Karla Strnada začali v roce 1999 dojíždět do oddílu SKBU Hostivař jednotliví členové ShinBuKan Praha jako hostující instruktoři pro výuku obou bojových umění iaidó i jodo. Zprvu se jednalo pouze o nědělní cvičení, postupem času se z víkendových setkání několika lidí stal regulérní samostatný oddíl s pravidelnými každotýdenními tréninky. Oddíl v dnešní době vede Pavel Balvín, od konce roku 2013 existuje jako samostatné občanské sdružení ShinBuKan Dojo, o.s. a jeho členové jsou právoplatnými členy skupiny ShinBukan.

ShinBuKan Vyškov

V roce 1997 se jeden student v Praze dostal na trénink do oddílu ShinBuKan Praha a cvičení iaidó ho zaujalo natolik, že se rozhodl v něm vytrvat. Na konci roku 1998 se musel odebrat na tehdy roční povinnou vojenskou službu, trénink tím sice stagnoval, ale cvičit se nepřestalo. Rodina se mezitím přesunula do Vyškova, moravského města kousek od Brna. Po návratu z vojny se rozhodl, že jediný způsob, jak si zacvičit, je založit si vlastní oddíl a v roce 1999 vznikl ve Vyškově podle vzoru prvotního oddílu ShinBukan Praha (původní název KABU Praha – Klub Asijských Bojových Umění) oddíl KABU Vyškov, který se po obdržení povolení od senseje Cooka přejmenoval na ShinBuKan Vyškov. Po téměř 3 letech práce ve Vyškově se vedoucí oddílu Michal Kolísek dočasně přesunul pracovně do Prahy (kde jako hostující trenér učil iaidó a jodo v oddílech Matsumura Praha a SKBU Hostivař, dokud ho zranění kolene na čas nevyřadilo úplně). Po dvou letech se vrátil opět do Vyškova, kde pokračuje ve výuce v dojo ShinBuKan Vyškov.

ShinBuKan Opava

Slezský oddíl ShinBuKan oficiálně vznikl založením občanského sdružení 11. 12. 2012. Neformálně však vznikl pod jiným názvem v září roku 2011, kdy se Tomáš Váňa, žák Pavla Balvína, rozhodl založit v Opavě oddíl. Důvod byl prostý – protože se přestěhoval ze svého rodného města Prahy do Opavy, bylo založení oddílu jediným možným způsobem, jak na cestě budó pokračovat. Na Opavsku do té doby iaidó ani džódó téměř nikdo neznal, musel zde tedy začít úplně od začátku. Několik nadšených studentů se však našlo a oddíl v roce 2011 začal cvičit. V roce 2012 pak získal svolení od senseje Cooka užívat název ShinBuKan a v roce 2013 se oddíl stal členem České Federace Kendó. Oddíl nyní cvičí pravidelně iaidó i džódó.

Budó Plzeň

Pokud si vzpomeneme na provázání prvotního oddílu ShinBuKan Praha a jeho vedoucího pana Luboše Ligdy s karate, nepřekvapí i spojení dalšího oddílu se skupinou ShinBuKan. Oddíl Budó Plzeň stejně jako jeho pražský vzor (aspoň co se cvičení iaidó a dojo týče) je primárně oddílem karate, jeho členové však v návaznosti na skupinu ShinBuKan cvičí stejný směr iaidó a jodo. Vedoucí oddílu, pan Jiří Leligdon, je dlouholetý karatista, a i když oddíl nenosí název ShinBuKan, instruktoři ShinBuKan pomáhají s rozvojem cvičení iaidó a jodo (ať to byl ze začátku Luboš Ligda, potom David Šandara – který je dnes vedoucím samostatného oddílu Matsumura Praha, nebo Michal Kolísek). Oddíl je členem České Federace Kendó a jeho členové mají všechna práva a přístup k informacím jako každý jiný člen ShinBuKan dojo.