Shinbukan ve světě

Jaký je význam názvu ShinBuKan (čti dodžó)? Slovo ShinBuKan (zkráceně SBK) sestává ze tří Japonských ideogramů (kanji): „Šin“ znamená „esence, jádro, srdce, podstata“, „bu“ je prefix pro „bojový, válečný, válečnický“, „kan“ je knižně řečeno „domov, místo pro studium, instituce“. V nejširším slova smyslu je „šinbu“ „základ bojových umění“. Je to „souhrn idealizovaného budó“. Tudíž „ShinBuKan“ je místo, kde se cvičí bojová umění ve své původní formě, způsobem, který odráží jejich ideální základ. Slovo „dojo“ sestává ze dvou ideogramů: první je „dó“, překládá se jako „cesta, způsob, metoda“. Stejný ideogram se používá v čínštině pro slovo „tao“ – což značí řadu filozofických a náboženských aspektů. „dojo“ se knižně překládá jako „místo, kde se praktikuje cesta“. Všechno dohromady – „ShinBuKan dojo“ – se nejčastěji překládá a popisuje jako „místo (cvičební prostor), kde se pomocí akademického přístupu a fyzického cvičení vyučují základy japonských bojových umění“.

Jednotlivá dojo skupiny ShinBukan se dají nalézt v mnoha evropských zemích (pokud tedy pomineme Japonsko, kde je samozřejmě rodinné dojo pana Išidó). Původní ne-japonský ShinBuKan byl založen sensejem Victorem Charlesem Cookem v roce 1979.

Je zajímavé, že dojo vzniklo zcela nezávisle a naprosto bez povědomí o nějakém japonském dojo. Později, při jedné návštěvě Anglie (kam byl Šizufumi Išidó se svým otcem zván Britskou Kendo Asociací jako učitel na semináře) dostal sensej Cook „mladého“ pana Išidó na starosti a zavedl ho do svého dojo, které mu chtěl ukázat. Hned ve vstupních dveřích však návštěva rozpoutala udivenou diskuzi, když nad dveřmi uviděl naprosto stejné kanji (znaky), jako u svého vlatního domácího dojo. (Mohlo to vypada asi zhruba takhle: „To je moje dojo!“, řekl pan Išidó. „Ne, to je moje dojo… !?“, řekl pan Cook.) V budó se víc než náhody transformuje do života osud, sensej Cook se stal osobním žákem Išidó senseje a pokračovatelem tradice ShinBuKan. Mezi oběma se vyvinulo silné pouto, giri, které potrvá, dokud budou oba naživu a v jejich žácích dál.

Od té doby se skupina dojo ShinBuKan v Anglii rozrostla na Southampton, Portsmouth, Barnstable, Torquay, Rochester, mimo Anglii na Slovenskou Republiku, Českou Republiku a Maďarsko. V roce 2004 jsme měli možnost v Tatrách na Slovensku oslavit 25.výročí založení ShinBuKan v Evropě.