Spřátelená dojo

Budó Plzeň

Pokud si vzpomeneme na provázání prvotního oddílu ShinBuKan Praha a jeho vedoucího pana Luboše Ligdy s karate, nepřekvapí i spojení dalšího oddílu se skupinou ShinBuKan. Oddíl Budó Plzeň stejně jako jeho pražský vzor (aspoň co se cvičení iaidó a dojo týče) je primárně oddílem karate, jeho členové však v návaznosti na skupinu ShinBuKan cvičí stejný směr iaidó a jodo. Vedoucí oddílu, pan Jiří Leligdon, je dlouholetý karatista, a i když oddíl nenosí název ShinBuKan, instruktoři ShinBuKan pomáhají s rozvojem cvičení iaidó a jodo (ať to byl ze začátku Luboš Ligda, potom David Šandara – který je dnes vedoucím samostatného oddílu Matsumura Praha, nebo Michal Kolísek). Oddíl je členem České Federace Kendó a jeho členové mají všechna práva a přístup k informacím jako každý jiný člen ShinBuKan dojo.