Iaido

Význam slova Iaidó

Vysvětlení jednotlivých znaků:

  • Znak Iru: v Iaidó odkazuje na jsoucno, existenci těla a ducha.
  • Znak Ai: znamená jednotu, přizpůsobivost těla i ducha změnu situace.
  • Znak Dó: odkazuje na umění, stávající se cestou života.

Iaidó se překládá jako „cesta meče.“ Má své počátky v starodávném bojovém umění KENJUTSU. Japonský Samurai vyvinul Iaidó do systému rychlého tasení meče z pochvy, zabití protivníka jedním sekem, sklepnutí krve z ostří a rychlé zasunutí meče do pochvy. Tento koncept je i dnes nedílnou součástí kata, která se v systému iaidó cvičí.

Meče byly ostré jako břitva a dokonce i nejlehčí sek mohl zapříčinit smrt. Řezy se prováděly v délce několika centimetrů a v hloubce svalů pod protivníkovu kůži. Takový sek způsobil krvácení, které téměř nejde zastavit. Mnoho z řezů se cvičilo tak, aby šly přes hlavní artérie, probodávali životně důležité orgány a nebo oddělovaly končetiny. Záměr byl jednoduše zabít protivníka jedním řezem, co nejrychleji. Taková snaha jednoznačně vyplývá z doby vzniku a praktického použití na bojovém poli, bez příkras a zbytečné snaze po romantickém pohledu na svět Samurajů.

Všechny tyto techniky musely být prováděny s klidným duchem, soustředěně. Jeden mistr tohoto umění řekl:

„S pokojným srdcem kladete ruku na jílec meče. Ve zlomku sekundy se vaše ruka pohne k seku na protivníka a následné zasunutí meče. Poté se vrátíte do klidu vašeho vědomí.“

Z hlediska tohoto konceptu je možné říct, že Iaidó se cvičí jako

„meditace za pohybu.“

Další pohled na cvičení jako Dó (cestu životem) říká, že:

„Zabere celý život, než se stanete mistrem umění a sebe sama. Je velice důležité, aby lidé pochopili, že meč je jen prostředkem disciplíny, ovládání a porozumění sama sebe.“

Kandži (znak) ‚I‘ můžeme také číst jako ‚itte‘ a ‚ai‘ jako ‚awasu‘, bráno z věty ‚Tsune ni itte kyu ni awasu‘, což znamená: kdekoli jste a cokoli děláte, vždy buďte připraveni. ‚Připraveni‘ znamená nejen pouze mít bdělou mysl, ale také ale také být důsledně trénován, aby v případě nutnosti mohla být použita rozhodná technika k ukončení konfliktu.

Samozřejmě při použití meče je sek smrtelným zraněním, nejsou žádné záchytné nebo zadržovací techniky, ale to není celá myšlenka. V práci a obchodě musíte být připraveni a jednat rozhodně, pokud je to třeba, máte k tomu dostatek sebedůvěry? Když vás opustí blízká osoba, dokážete se s tím vypořádat, s plným pochopením důsledků a následků vlastní činnosti? Při přecházení ulice se náhle odnikud objeví auto, nebo vám při chůzi po ulici něco spadne na hlavu, je vaše tělo dostatečně v rovnováze a mysl čistá, abyste se vypořádali s těmito situacemi a byli v bezpečí? Všechny tyto příklady jsou příklady sebeobrany, a všechny mají stejnou důležitost v situacích, když se povrchní interpretace sebeobrany stává bojem. Učit se kata je velice obtížné studium.