Shinbukan v ČR

Skupina jednotlivých dojo ShinBuKan v České Republice se skládá z několika oddílů. Všechny jsou zařazeny do národního celku České Federace Kendó. Spojuje je stejný styl, a to jak styl tréninku, tak samotná linie školy.

Jednotným stylem všech dojo skupiny ShinBuKan se stalo kombinované cvičení Muso Shinden Ryu Iaido a Seitei Jodo. Pokud studujete některý z těchto stylů, máte jistotu, že ve všech dojo skupiny ShinBuKan si kdykoli můžete zacvičit stejnou linii.

Hravá společná ze setkání českých Shinbukanů

ShinBuKan Praha

V rámci spolupráce oddílu ShinBuKan dojo Praha, pod vedením pana Luboše Ligdy, a Sportovního Klubu Bojových Umění Hostivař vznikla iniciativa s dlouholetým trváním. Z popudu pana Karla Strnada začali v roce 1999 dojíždět do oddílu SKBU Hostivař jednotliví členové ShinBuKan Praha jako hostující instruktoři pro výuku obou bojových umění iaidó i jodo. Zprvu se jednalo pouze o nědělní cvičení, postupem času se z víkendových setkání několika lidí stal regulérní samostatný oddíl s pravidelnými každotýdenními tréninky. Oddíl v dnešní době vede Pavel Balvín, od konce roku 2013 existuje jako samostatné občanské sdružení ShinBuKan Dojo, o.s. a jeho členové jsou právoplatnými členy skupiny ShinBukan.

Pražský oddíl, čistě zaměřený pouze na trénink Iaidó a Jodo. Oddíl se vyčlenil ve skupině zbraní celku Sportovního Klubu Bojových Umění Hostivař, kde členové skupiny ShinBuKan působili jako hostující instruktoři. Od konce roku 2013 působí oddíl jako samostatný celek v rámci občanského sdružení ShinBuKan Dojo, o.s.

Vedoucí oddílu

Pavel Balvín

 • Narozen 1973
 • 5. dan Iaido (od roku 2016)
 • 3. dan Jodo (od roku 2007)
 • Reprezentoval ČR na mistrovství Evropy Iaido/Jodo v letech 2002, 2003, 2005, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013
 • Na mistrovství Evropy Jodo v roce 2003 jako tachi pomohl vybojovat zlatou medaili v kategorii 1. dan
 • Na Ishido Koryu Iaido Taikai v Brightonu (2009) vybojoval 3. místo
 • Na Ishido Jodo Taikai v Brightonu (2009) vybojoval společně s Michalem Kolískem 3. místo
 • Na mistrovství Evropy Iaido (2010) vybojoval bronzovou medaili v kategorii 3. dan
 • Držitel 3. trenérské třídy

E-mail: balvin015@seznam.cz


ShinBuKan Vyškov

V roce 1997 se jeden student v Praze dostal na trénink do oddílu ShinBuKan Praha a cvičení iaidó ho zaujalo natolik, že se rozhodl v něm vytrvat. Na konci roku 1998 se musel odebrat na tehdy roční povinnou vojenskou službu, trénink tím sice stagnoval, ale cvičit se nepřestalo. Rodina se mezitím přesunula do Vyškova, moravského města kousek od Brna. Po návratu z vojny se rozhodl, že jediný způsob, jak si zacvičit, je založit si vlastní oddíl a v roce 1999 vznikl ve Vyškově podle vzoru prvotního oddílu ShinBukan Praha (původní název KABU Praha – Klub Asijských Bojových Umění) oddíl KABU Vyškov, který se po obdržení povolení od senseje Cooka přejmenoval na ShinBuKan Vyškov. Po téměř 3 letech práce ve Vyškově se vedoucí oddílu Michal Kolísek dočasně přesunul pracovně do Prahy (kde jako hostující trenér učil iaidó a jodo v oddílech Matsumura Praha a SKBU Hostivař, dokud ho zranění kolene na čas nevyřadilo úplně). Po dvou letech se vrátil opět do Vyškova, kde pokračuje ve výuce v dojo ShinBuKan Vyškov.

Oficiálním datem vzniku oddílu je 1.1.2002, kde na první valné hromadě členové odsouhlasili založení Občanského sdružení. Od té chvíle (po schválení stanov atd…) existuje oddíl ShinBuKan Vyškov (anglická transkripce názvu je použita i na stanovách a je to oficiální název oddílu) po právní stránce. Činnost hlavního jádra oddílu – původních členů – se datuje o několik let zpět.
Začátek vypadal zhruba nějak takhle: M.Kolísek, do Vyškova se s rodinou přestěhovavší a z vojny se navrátivší, zjistil, že, aby si mohl pořádně s někým zacvičit, bude muset založit oddíl (třeba iaidó kata se dají cvičit sólo, ale jodo jen velmi těžko). Podporován v tomto kroku svým učitelem, pražským (trochu z ruky…) L.Ligdou, našel tělocvičnu a rozhlásil do okolních škol, že bude nějaké to veřejné cvičení s náborem (celkem masivní letáková kampaň do každé třídy, samozřejmě inzeráty ve sportovních rubrikách, no přišlo asi 5 lidí 🙂 ) do vznikajícího oddílu SKBU Vyškov (název původního pražského oddílu byl Sportovní Klub Bojových Umění, od vedoucího žák obdržel právo použít toto jméno – povolení nosit jméno ShinBuKan dostal oddíl až později od hlavního učitele pro Evropu senseje V.Cooka). Z došlých jedinců cvičení zřejmě zaujalo dva dále jmenované, a když Martin Foltánek a Tomáš Havrlík s pravou moravskou „rozhodností“ prohlásili „Tož my bysme to teda zkusili…“, oddíl začal cvičit.

Vedoucí oddílu

Michal Kolísek

 • Narozen 1976
 • 5. dan Iaido (od roku 2016)
 • 3. dan Jodo (od roku 2007)
 • Reprezentoval ČR na mistrovství Evropy Iaido/Jodo v letech 2003, 2005, 2007, 2010
 • Na mistrovství Evropy Jodo v roce 2003 získal zlatou medaili v kategorii 1. dan
 • Držitel 3. trenérské třídy

E-mail: mkolisek@email.cz


ShinBuKan Opava

Slezský oddíl ShinBuKan oficiálně vznikl založením občanského sdružení 11. 12. 2012. Neformálně však vznikl pod jiným názvem v září roku 2011, kdy se Tomáš Váňa, žák Pavla Balvína, rozhodl založit v Opavě oddíl. Důvod byl prostý – protože se přestěhoval ze svého rodného města Prahy do Opavy, bylo založení oddílu jediným možným způsobem, jak na cestě budó pokračovat. Na Opavsku do té doby iaidó ani džódó téměř nikdo neznal, musel zde tedy začít úplně od začátku. Několik nadšených studentů se však našlo a oddíl v roce 2011 začal cvičit. V roce 2012 pak získal svolení od senseje Cooka užívat název ShinBuKan a v roce 2013 se oddíl stal členem České Federace Kendó. Oddíl nyní cvičí pravidelně iaidó i džódó.

Slezský oddíl ShinBuKan oficiálně vznikl založením občanského sdružení 11. 12. 2012. Neformálně však vznikl pod jiným názvem v září roku 2011, kdy se Tomáš Váňa, žák Pavla Balvína, rozhodl založit v Opavě oddíl. Důvod byl prostý – protože se přestěhoval ze svého rodného města Prahy do Opavy, bylo založení oddílu jediným možným způsobem, jak na cestě budó pokračovat. Na Opavsku do té doby iaidó ani džódó téměř nikdo neznal, musel zde tedy začít úplně od začátku. Několik nadšených studentů se však našlo a oddíl v roce 2011 začal cvičit. V roce 2012 pak získal svolení od senseje Cooka užívat název ShinBuKan a v roce 2013 se oddíl stal členem České Federace Kendó. Oddíl nyní cvičí pravidelně iaidó i džódó.

Vedoucí oddílu

Tomáš Váňa

 • Narozen 1988
 • 4. dan Iaido (od roku 2019)
 • 2. dan Jodo (od roku )