Shinbukan

Osobnosti

ShinBuKan jsou především lidé, kteří jej tvoří. Žádné dojo, ani učitel, nemůže existovat bez žáků, kteří by pokračovali v započaté cestě. Na této stránce si představíme lidi, kteří nejvíce ovlivnili v naší době cvičení a vůbec možnost existence skupiny ShinBuKan. Následující dvojice pánů může prakticky za to, že se v Evropě a u nás rozvinula …

Spřátelená dojo

Budó Plzeň Pokud si vzpomeneme na provázání prvotního oddílu ShinBuKan Praha a jeho vedoucího pana Luboše Ligdy s karate, nepřekvapí i spojení dalšího oddílu se skupinou ShinBuKan. Oddíl Budó Plzeň, stejně jako jeho pražský vzor (aspoň co se cvičení iaidó a dojo týče), byl primárně oddílem karate. Později se ovšem skupina vyčlenila a tak vzniklo …