Co je Shinbukan dojó

Dojo ShinBuKan sdružuje cvičení bojových umění iaido a jodo. Iaido stylu Muso Shinden Ryu, jodoZen Nihon Kendo Renmei.

Dojo samotné je složeno z několika praktikujících skupin, působících na různých místech České republiky. Celá skupina Dojo ShinBuKan ČR je pak součástí „světového“ Dojo ShinBuKan, jejímž nejvyšším představitelem je sensei Shizufumi Ishido (8.dan Iaido Hanshi, 8.dan Jodo Kyoshi) a rodina Ishido jako taková. Pro Evropské země je představitelem sensei Victor C. Cook (7.dan Iaido Renshi, 5.dan Jodo).

Na úrovni České republiky je Dojo ShinBuKan (všechny jeho části) součástí České federace Kendo a ta samotná je na nadnárodní úrovni součástí Evropské federace Kendo.

Internetové stránky ShiBuKan Dojo v Anglii, vedené Cook sensejem, se nachází na:

 http://shinbukan.org.uk .

Význam názvu ShinBuKan

Slovo ShinBuKan (zkráceně SBK) sestává ze tří Japonských ideogramů kanji (viz níže na obrázku): „Šin“ znamená „esence, jádro, srdce, podstata“, „bu“ je prefix pro „bojový, válečný, válečnický“, „kan“ je knižně řečeno „domov, místo pro studium, instituce“. V nejširším slova smyslu je „šinbu“ „základ bojových umění“. Je to „souhrn idealizovaného budó“.

Tudíž „ShinBuKan“ je místo, kde se cvičí bojová umění ve své původní formě, způsobem, který odráží jejich ideální základ.

Slovo „dojo“ sestává ze dvou ideogramů: první je „dó“, překládá se jako „cesta, způsob, metoda“. Stejný ideogram se používá v čínštině pro slovo „tao“ – což značí řadu filozofických a náboženských aspektů. „dojo“ se knižně překládá jako „místo, kde se praktikuje cesta“.

Všechno dohromady – „ShinBuKan dojo“ – se nejčastěji překládá a popisuje jako „místo (cvičební prostor), kde se pomocí akademického přístupu a fyzického cvičení vyučují základy japonských bojových umění“.