Vánoční besídka 2023

Jako každý rok, tak se i letos sešli členové dojo při pravidelném předvánočním setkání. Tentokrát jsem se sešli 19. 12. 2023 v prostorách naší tělocvičny a nesmělo chybět ani již tradiční sushi a čaj.

Pavlova úvodní slova byla především o rekapitulaci loňského roku. Významně nám klad na srdce, abychom se aktivně účastnili na semináři a taikai a zdůrazňoval jeho význam při naší cestě. Následovali plány na příští rok, a případné zkoušky vyšších stupňů v našem dojo, které vyžadují individuální přístup.

Po jeho slovech již proběhla tolik očekávaná tradiční veselice s plněním břich sushi a čajem. Nechybělo ani cukroví z plechů našich členů (především členek a manželek). Všichni si pochutnali.

Tom Suk

Napsat komentář