Budo Matsuri 2022

Základní resumé

V sobotu 23. 4. 2022 proběhlo po mnoha leté odmlce Budō Matsuri (Slavnosti bojových umění). Jednalo se o obnovení čtyřleté tradice z devadesátých let. 

Událost bylo původně plánovaná již na rok 2020, ale vlivem celosvětové pandemie viru Covid19, byla dvakrát posunuta o rok. Oficiální pořadatelem se stala ČJS (a její odborný SPBU) a Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze. Samotného organizování akce se ujala K. Suková (Motejzíková) a P. Slavík. Událost získala také záštitu Velvyslanectví Japonska v ČR. 

Budō matsuri mělo vždy poměrně jasný význam, a to seznámení hostů s tradičním japonským bojovým uměním v jeho různých podobách. O prezentaci bojových umění formou komentovaných ukázek se vždy zasadili významní učitele a instruktoři z České republiky i dalších zemí. Tradiční byl i poznavý významný host ze zahraničí.

Základní idea nedošla změny ani v novém tisíciletí, nicméně koncept přeci jen doznal změn. První úpravou bylo účinkování výhradně českých učitelů s mnohaletou praxí. Důraz při výběru většiny účinkujících byl mimo jiné kladen také na jejich vazbu na japonské učitele. Jelikož se jednalo o české instruktory, tak si hosté mohli vybrat styl i pojetí daného učitele, a následně jej začít praktikovat přímo u něho. Novinkou bylo také zařazení workshopů většiny vystupujících, kdy si hosté i účinkující mohli vyzkoušet některé základní techniky a dovednosti z daných bojových umění. 

Program byl rovnoměrně rozdělen na střídající se trojici bloků ukázek a bloky workshopů (zhruba po hodině). Ukázky / vystoupení byly pojaty poměrně různorodě, od prosté ukázky cvičení, přes komentované rozbory a popisy technik až po “tiché” předvedení technik bez slovního komentáře. 

Bylo skvělé vidět tolik různých stylů bojových umění na jednom místě v podání pokročilých zapálených instruktorů.

Kromě hlavní náplně události (ukázek a workshopů bojových umění) byl připraven i doprovodný program. Jednalo se o pokrmy z restaurace Miyabi, čaje z Dobré čajovny, výstavu skvělých českých replik japonských mečů Pavla Bolfa (včetně ukázek různých polotovarů a surovin), stánek s kaligrafii Petry Vitaskove a stánek ČJS.

O hladký průběh se staral sbor dobrovolníků zejména z řad studentů dojo Bujinkan Dojo Prague. Událostí provázel a komentoval skvělý T. Berger (mnoha letý student kendō a iaidō).

Následuje výčet zúčastněných dojo a oddílů:

 • Aikidō – Aikidō Kenkyūkai Praha (Miroslav Kodym) 
 • Iaidō – Shinbukan Dōjō (Pavel Balvín) 
 • Hiko ryū taijutsu – oficiální zastoupení pro ČR (Filip Rubínek) 
 • Karate – (Karel Kesl) 
 • Kashima no tachi (Miroslav Kodym) 
 • Kendō – Katsubō Kenrikai Kendō Dōjō Prague (Tomáš Berger) 
 • Kyūdō – Česká asociace japonské lukostřelby (Michal Pham) 
 • Naginata – Naginata Gorenkai (Jarmila Nedvídková) 
 • Ninjutsu – Bujinkan Dōjō Prague (Pavel Slavík) 
 • Okinawa kobudō – dōjō ČFOKK (Jan Kopecký) 
 • Shintō musō ryū jō a přidružená bojová umění (Patrik Orth) 
 • Tenshin shōden katori shintō ryū – Sugino dōjō (Jiří Kučera) 

Události se zúčastnily stovky hostů a dalších cca 100 účinkujících z jednotlivých oddílů. Po ukončení oficiální události se část instruktorů přesunula na plánovanou společnou večeři do restaurace Miyabi. Zde byla připravena skvělá večeře, kterou pozvané učitele provázela majitelka paní Darja Kawasumi. Cílem této “afterparty” bylo vzájemné seznámení jednotlivých učitelů a případné navázání spolupráce. 

Událost byla celkově připravena velmi dobře a proběhla bez výraznějších komplikací. Z pozitivních ohlasů lze odhadnout, že byli hosté spokojeni a zaujati.

Více na: https://www.slavnostibudo.japan.cz/

Účast Shinbukan

O ukázku a prezentaci iaido byl požádán náš oddíl v čele s Pavlem, jakožto jedním z nejseniornějších učitelů v ČR. Ačkoli se samotné uskutečnění opozdilo kvůli COVIDu o dva roky, tak se podařilo akci podařilo zdárně uskutečnit.

Jak je napsáno výše, jedna ze dvou hlavních organizujících osob byla Kája, naše členka toho času na rodičovské „dovolené“. Ale ne…. není to střet zájmů 😀

Kája v kimonu – oficiální zastoupení vedení ČJS

Aby toho našeho zainteresování nebylo málo, tak večerem provázel náš člen Tomáš Berger, který se ujal komentování s pohotovostí a veselostí jemu vlastní. Že to nebylo jednoduché, se ukázalo mnohokrát, když byl nucen přesouvat masy lidí tam a sem. 🙂

Profesionální komentátor Tomáš

Pavel rozhodl o tom, že ukázka proběhne formou embu s následným komentářem. Ukázku si připravil společně s Jardou, jakožto svým zástupcem. Jelikož Pavel byl čerstvě po zranění nohy, tak došlo k rozdělení technik na suwariwaza v podání Jardy a tachiwaza v podání Pavla.

….

Setkání v Miyabi

Foto: Martin Hradecký a další

Napsat komentář