Spring Iaido Seminar 2023 – Slovensko

O víkendu 13.-14. května proběhl na Slovensku v Turčianských Teplicích Jarní Iaido seminář pod vedením senseie Victora Cooka ( 7. dan iaido, kyoshi ).

Pro naše dojo bylo zvykem, že na semináře na Slovensko jezdilo minimálně dvakrát ročně. Jednou se zaměřením na Seitei Iai a podruhé na koryu Muso Shinden Ryu. Ovšem s příchodem Covidu se vše změnilo a nic už nebylo samozřejmostí. Stejně tak to bylo i s organizací tohoto semináře. Proto jsme rádi, že jsme mohli opět do Turčianských Teplic na Slovensko zamířit.

Na Slovensko jsme přijeli v šestičlenné skupině a hned v pátek odpoledne jsme se mohli zúčastnit párového cvičení Tachi uchi no kurai pod vedením senseie Gábora Hábermajera ( 6. dan ). Toto cvičení je určenu jen pro pokročilé studenty. Já jsem bohužel po cestě odpadla, a tak se z posádky našeho vozu cvičení zúčastnil Pavel s Jardou.

V sobotu už začala oficiální část semináře. V první části byl velký důraz kladen na kihon. Bylo to velmi intenzivní a důsledné. Sensei Cook zmínil, že nebude procházet všechny kata Seitei iai, ale vrátíme se k základům. Předal slovo Tonymu Devine sensei, který myšlenku objasnil. Jednotlivé kata se skládají z kihonů a uvedl to na příkladu japonského učitele, který se na zkoušky připravoval tak, že cvičil pouze kihony a samotné kata až v úplném závěru své přípravy. Poté jsme pokračovali cvičením kata Mae a Ukenagashi. Odpoledne pak bylo věnováno Kesa giri a Sampo giri.

V závěru dne jsme stihli společné foto a já hurá do lázní, protože tělo už si o to vyloženě křičelo :). Nakonec se ukázalo, že tak báječný nápad se na chvilku naložit do vody nebyl jen náš s Jardou, ale přidali se k nám i další spolucvičenci.

Sayonara party byla jen pro uzavřenou společnost a ti co nebyli „vyvolení“ si mohli udělat sezení své. Což taky s načatým večerem a touhou si také popovídat s lidmi na které se těšíte a zas tak často nevidíte. No a o čem skutečně byl seminář na Slovensku?

No jak jinak než o haluškách 🙂

Za což nám do teď nemůže odpustit Tomáš Berger, který se už nemohl zdržet do večerních hodin, a tak o ty kouzelné halušky přišel. Ale snad budeme mít možnost mu to někdy vynahradit.

V neděli jsme byli rozdělení do několika skupin, podle jednotlivých stupňů, a také ti, co se chystají odpoledne na zkoušky. K mému překvapení jsme si mohli zacvičit koryu. Má ranní předtucha, že tak bude učiněno se naplnila, ne však výběrem techniky. Mé vzdušné přání, že bychom se mohli pustit do Shodenu bylo rozpuštěno, jako pára nad hrncem a na skupinu Sandanů padl Chuden a to bylo velké bolení 🙂 . No ale netrvalo dlouho a byl oznámen konec semináře.

Závěrem bych chtěla vyzdvihnout a velmi poděkovat učitelům kteří se nám intenzivně věnovali a pomáhali v průběhu celého semináře. Velký dík za mě patří učitelům Victor Cook, Tony Devine, Gábor Hábermajer, Pavel Balvín, Michal Kolísek. Jen mé přání na příště, aby i to padlo z úst organizátorů.

Lenka

Napsat komentář